Surnadal kommune må svare for kontrollutvalg og fylkesmann

Overholder ikke frister og får påpakning for vedtak i strid med loven.
Nyheter

Høsten 2017 ble John Inge Bævre Sollid sterkt skadet da motorsykkelen han kjørte velta og Sollid og sykkelen havnet under en møtende bil. I dag lever Sollid med sterkt nedsatte funksjonsevner og trenger mye stell og behandling. Mye av stellet utføres i heimen og samarbeidet med kommunen har så langt ikke vært knirkefritt.