Kommunen vil ikke ha lensmannskontor på Håsøran

Kommunedirektøren innstiller på at det ikke skal gis dispensasjon.

Bratseth AS skal bygge nytt næringsbygg på dette området, og ønsker å leie ut en del av første etasje til politiet.  

Nyheter

Formannskapet i Sunndal får torsdag 27. mai søknaden om dispensasjon for utleie av lokaler til Sunndal lensmannskontor i Bratseth-bygget på Håsøran til behandling.