Nå blir det ny butikkdrift på Gjøra

Håkon Melkild signerer avtale med kjede, målet er å starte opp med ny butikkdrift i Sunndalsporten til 10. juli.

Drivstoffanlegget på Gjøra får Best-skilt, mens Melkild ennå ikke kan røpe hvilken kjede som skal inn i butikklokalet. Men butikk blir det! 

Nyheter

Det ble tidligere denne måneden kjent at Melkild har kjøpt signalbygget Sunndalsporten, en nyhet som ble svært godt mottatt av folk på Gjøra.

- Det beste vi kunne håpe på nå, sa en glad Endre Klingøy til Driva.


Sunndalsporten har fått ny eier

Vet ikke ennå hva han vil fylle bygget med.


Onsdag denne uka hadde Melkild samtaler med salgssjefen i en kjede, og sjøl om avtalen ikke er underskrevet ennå og han derfor ønsker å holde kortene litt tett til brystet, bekrefter han at partene har kommet til enighet.

Dermed blir det ny butikkdrift på Gjøra.

- Det blir tidligst åpning 10. juli, sier Melkild, som gjerne skulle ha fått åpnet dørene tidligere og slik fått med seg månedene mai og juni også.

- Men det er en del som må gjøres før vi kan åpne. Nå skal det tegnes innredning, og det er en del investeringer som må til, blant annet i ny aircondition, sier han. Melkild anslår at det blir investeringer i størrelsesordenen én million kroner før han er i mål.

Melkild lover en dagligvarebutikk med godt utvalg. Han sier han kommer til å søke om å få holde søndagsåpent, slik det også har vært på Gjøra før.

Stifter nytt selskap

Selskapet Sunndalsporten AS er under stiftelse. Dette skal eies av Melkild Eiendom AS, slik at det nye selskapet innlemmes i "familien" på linje med selskapets to andre datterselskaper; Melkild AS og Melkild Bilverksted AS.

Melkild sier han også har tanker om bruken av resten av bygget på Gjøra. Butikken legger som kjent bare beslag på en del av lokalene. Dette ønsker han foreløpig ikke å si noe om. Han legger til at Margarets Salong fortsatt blir å finne i bygget, som før. Han tok kontakt med leietakeren så snart han hadde kjøpt eiendommen, for å forsikre seg om at leietakeren ikke skulle måtte leve med usikkerhet lengre enn nødvendig.

Best på Gjøra

Melkild har tidligere sagt til Driva at det var drivstoffanlegget på Gjøra han først og fremst var ute etter da han sikret seg eiendommen. Nå legges anlegget inn under stasjonen på Sunndalsøra, og vil bli drevet som en automatstasjon. Dette blir en Best-stasjon, med Circle K som drivstoffleverandør, på samme måte som Melkilds Best-stasjon på Sunndalsøra. Dermed følger også kjedens fordelsprogram også med. Det har tidligere vært Midtnorsk Olje som har vært leverandør til stasjonen på Gjøra, som har hatt Esso-skilt. Drivstoffanlegget ble stengt etter konkursen, og Melkild sier han venter på dato for at anlegget skal kunne åpnes igjen.

Drivstoffanlegget på Gjøra har Esso-skilt i dag. Snart kommer Best-skilt opp her.  

I forrige uke møtte Melkild folk på Gjøra som har vært sentrale i arbeidet med å finne en løsning for fortsatt drift av butikken.

- Et veldig positivt møte, sier han.