Stort skred i Horrvika

Det har torsdag gått et stort skred i Horrvika i Opdølsstranda i Sunndal.
Nyheter

Snøskred: Skredet har stanset rett før vegen.   Foto: Sunndal kommune

- Skredet har gått ned langs Horrvikbekken og ned til vegen, opplyser Tor-Andre Gram Franck, operasjonsleder i politiet.

Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokka 16.

Det er ingen som er tatt av skredet, og bygninger skal heller ikke være berørt, opplyser han.

Politiet har varslet beredskapsansvarlig i Sunndal kommune, Harriet Berntsen. Hun opplyser til Driva at skredet som har gått, ikke har gått over vegen, men kommer det mer, vil det kunne gjøre det. Brannbefal og VA-vakt i den kommunaltekniske tjenesten har vært på stedet. De opplyser at beboere i området nå har valgt å flytte bilene sine for sikkerhets skyld.

- P.t. er situasjonen under kontroll, sier Berntsen.

VA-vakt Hans Asbjørn Skar opplyser til Driva at snømassene har stanset akkurat i vegkanten, og at lokalkjente forteller at det bruker å komme på denne måten - kommer det ett skred til, går snømassene over vegen. Det er to fastboende i Horrvika som vil bli berørt skulle det komme mer. Da kan de få oppkjørselen til boligene stengt av snømasser. Det er som kjent store snømengder i fjellet. Skar opplyser at kommunen har sørget for å sperre av vegen slik at folk ikke ferdes der nå.

Rasstedet har vært undersøkt av folk fra kommunen.  

Også i mars 2010 gikk det et stort skred i Horrvika. Da ble folk i området evakuert.


Snøras rett ved boliger

- Hadde englevakt

En person greide å rygge ut av raset i Litldalen torsdag. Tre personer i Horrvika er evakuert etter raset som gikk der.Får flytte tilbake

De evakuerte i Horrvika får flytte tilbake til huset sitt i dag. Store snømengder i Oppdølsstranda gjør at vegvesenet ikke kan si noe om når vegen åpnes igjen.


2010: Slik så det ut i Horrvika i mars 2010  Foto: magne Mulvik


Det er mange fonner og skred som nå løsner i fjellsidene i Sunndal, og i andre deler av politidistriktet. Politiet ber alle som er ute på tur vurdere forholdene rundt seg godt og ta trygge valg.