Beskriver frykt for å la barna leke fritt

Betent konflikt mellom hyttefelt

De seinere årene har behovet for småbåtanlegg økt i takt med antall bygde hytter, og grunneier og tiltakshaver Lars Nes og Litjvika Hytteforening ønsker å bygge småbåtanlegg i Litjvika slik at det er bedre lagt til rette for bruk av sjøen og muligheter til å ta imot gjester via sjøvegen. 
Nyheter

I utgangspunktet hadde de sett for seg å bygge ett stort, felles småbåtanlegg, som et moloanlegg, men det viste seg at det ikke var realistisk å få gjennomført. Nå søkes det om oppføring av to mindre småbåtanlegg, inkludert gjesteplasser for for besøkende og allmennheten. Begge foran eksisterende naustrekker, den ene i et område der det allerede er regulert båtanlegg. De to anleggene blir dermed liggende på hver sin ende av bukta, slik at fine badeplasser også bevares.