Sparekniven kvesses i Sunndal, budsjettreguleringer for 2020 og rammer for de kommende årene:

Foreslår mer enn dobling av SFO-prisen og samordnet SFO for Ålvundeid og Ålvundfjord

Det økonomiske alvoret preger innkallingen til formannskapsmøtet i Sunndal kommende torsdag.

Arkivbilde. 

Nyheter

Sunndal kommune står midt i en kraftig økonomisk utfordring, først og fremst som følge av at de frie inntektene, som skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt, blir redusert. Nå må tæring settes etter næring, det er slutt på å bruke sparegrisen, nå sier kommunedirektøren stopp og baserer seg på en netto fondsbruk på 20 millioner for 2021 - og en gradvis nedbygging gjennom de påfølgende årene.