– Vil gi en mye bedre opplevelse

Reiselivssjef Torunn Dyrkorn i VISIT NORDVEST er begeistret over stiplanene til Prestaksla.

Positivt: – Stiplanene bidrar til å tilrettelegge for flere, sier Torunn Dyrkorn i VISIT NORDVEST.  Foto: privat

Nyheter

I prosjektplanen skriver hun at Prestaksla de siste åra er kommet inn som et godt supplement til VISIT NORDVEST sine allerede etablerte vandreturer.

– Turen til Prestaksla har de siste åra hatt en stor vekst i antall besøkende, spesielt lokalt og regionalt, noe som har ført til slitasje på deler av stien. Økt antall besøkende krever også økt tilrettelegging, som informasjonstiltak, stibygging/vedlikehold/oppgradering.

– En oppgradering av stien med trapper og klopper vil gi turen en mye bedre opplevelse, og flere vil kunne ta turen nettopp hit. Ringvirkninger av denne type tilrettelegging og fokus, bygger opp under vår hovedmålsetting; økt tilreising, økt oppholdstid og større verdiskaping, ikke bare lokalt i og rundt Eidsvåg, men i hele regionen. Med økt antall besøkende vil det også bli behov for flere overnattingssteder, spisesteder og andre aktiviteter, som igjen fører til større verdiskaping. Vandring er et av våre satsingsområder og tilrettelegging av attraksjoner og aktiviteter innen vandring er et positivt tiltak som er med å bidra til å gjøre regionen vår enda bedre kjent, og besøkt, skriver Dyrkorn.