16 mål med friområde:

Tek ansvaret for Svartvatnet

Utviklinga av Svartvassområdet ved Skei er godt i gang, og for at leikeplassane skal vere offentlege og opne for alle, tek Surnadal kommune ansvaret for oppbygging og vedlikehald.

Spennande jobb: Berit Okstad er rådgjevar i plan- og byggesak ved Surnadal kommune. Ho har måtta finne seg i å ha heimekontor ei tid, men har framleis Rindals flottaste utsikt nedover dalføret. 

Nyheter

Vi les i eigedomsoverdragelsene at Holger Skei har donert areal til friområdet i Svartvatnet, og vi forstår at han er ikkje den einaste grunneigaren som har bidrege.