Eidsvåg Idrettslag ønsker å leier inn sherpaer for å bygge steintrapper:

Vil oppgradere stien til Prestaksla

Prestaksla i Eidsvåg er et av de mest populære utfartsområdene i nærområdet. Nå ønsker idrettslaget i bygda å oppgradere stien til toppen ved hjelp fra sherpaer.

Populært turmål: Stien går fra fylkesvegen noen hundre meter fra Nesset prestegard og opp til toppen av Prestaksla. Manskje litt vanskelig å sjå, men her er traseen tegnet inn i rødt. Vi ser Eidsvåg i bakgrunnen. 

Nyheter

Det er nedsatt ei prosjektgruppe som over tid har sett på mulighetene for å oppgradere stien til det populære turmålet. I det bratteste området vil det være nødvendig å bygge trapper av naturstein. Dagens sti ligger innenfor områder der det kan være fare for steinsprang. Det må derfor vurderes om stien må legges litt om for å unngå disse områdene.