- Glad jeg ikke ble truffet

Stor stein i vegbanen på fylkesvegen til Eresfjord.
Nyheter

- Det kunne ha endt riktig ille om en bil hadde blitt truffet, sier en person som møtte på steinen som la midt i vegbanen da han var på heim fra nattarbeid tidlig onsdag morgen.

- Jeg var på veg heim til Eresfjord i halv sekstida onsdag morgen da jeg ble oppmerksom på en stor stein som lå midt i vegbanen. Steinen lå slik til at jeg kom meg forbi på den ene sida. Jeg ringte vegmeldingsssentralen som sørget for at en entreprenør fikk fjerna steinen som jeg vil anslå til å være en god meter i diameter. Tok meg tid til å gå ut av bilen for å høre om det var mer på gang før jeg kjørte videre. Det var det heldigvis ikke.,

- Ikke noe hyggelig dette. Det er mange som har fylkesveg 660 som pendlerveg. Det hender av og til at vi ser både små og større steiner liggende i grøfta på strekninga fra Bugge til Eresfjord. Mange har stoppe og fått ryddet vegen for stein sjøl. Det er flere steder lang strekninga som bør undersøkes videre, sier innringeren.