KS vil ha flere milliarder til kommunene

- Kommunesektoren må brukes sterkere.

Vil ha mer: - Det er positivt at regjeringen gir kommunene mulighet til å forsere vedlikeholdstiltak og styrke lokalt næringsliv gjennom denne bevilgningen, men vi vil påpeke at nivået ikke er i tråd med Stortingets bestilling, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.   Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Nyheter

Regjeringen foreslår å øremerke 2,5 milliarder kroner til vedlikeholdstiltak i kommunene. Stortinget har tidligere enstemmig bedt om en tiltakspakke minst på størrelse med tiltakspakken etter finanskrisen i 2009 som da var på fire milliarder kroner.