Fem drept i trafikken i pinsen

11 personer mistet livet i trafikken i mai, og hele 5 bare i pinsehelga.

Illustrasjon  Foto: MAGNE TURØY

Nyheter

Gledelig for Møre og Romsdal er færre drepte i trafikken så langt i år sammenliknet med tall fra i fjor. Samlet i Norge har 42 personer mistet livet på norske veier, 3 flere enn i tilsvarende periode i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykke.

– Siste del av mai måned og spesielt pinsehelga har vært ille. 9 er drept i trafikken siden 17. mai og hele 5 av dem siden fredag i pinsehelga, konstaterer Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. – Dette lover ikke godt for sommersesongen, en tid hvor det tradisjonelt er mange ute på vegen.

Annen statistikk

– Av de 11 som omkom på vegene i mai var også 3 mc-førere. Dette er en utsatt trafikantgruppe, der en ulykke fort kan få svært alvorlige konsekvenser. Med mye fint vær i Sør-Norge er det åpenbart mange som tar seg en tur ut på Mc, opplyser Guro Ranes.

35 menn og 7 kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder og nesten en tredjedel av de omkomne har vært i alderen 25–44 år. 22 omkom i personbil, 5 i tungbil og 6 omkomne er fotgjengere. Det er omkommet 18 i møteulykker og 13 i utforkjøringsulykker. I 17 av de 42 dødsulykkene har en tungbil vært involvert.

Færre drepte på Vestlandet

De største tallene finner vi i Viken med 12 drepte, mens Vestfold og Telemark har den største økningen, med 8 drepte totalt og 6 flere enn i fjor. Størst nedgang er det i Vestland og Møre og Romsdal med 3 færre drepte enn i fjor. Det er 6 drepte i Innlandet, 4 drepte i Nordland og 3 drepte i Trøndelag og Troms og Finnmark. Det er 2 trafikkdrepte i fylkene Oslo og Agder mens det er 1 i Rogaland og Møre og Romsdal. Vestland hadde foreløpig ingen drepte i trafikken.