Lærer mer om helhetlig gardsdrift og regenerativt landbruk:

Ønsker å drive jorda mer i takt med naturen

Flere bønder fra Heim og Surnadal tar for tida kurs i helhetlig gardsdrift og regenerativt landbruk. – Det handler om å gjøre landbruket til en motor for å skape et livskraftig økosystem, samtidig som vi produserer mat og andre landbruksvarer mer effektivt. Interessen for regenerativt landbruk gjennom verktøyet «Holistic Management» er raskt økende, sier kursholder Anders Leberg Kopstad.

Kursgjengen: F.v.: Kursleder Anders Leberg Kopstad, Magne Sollid, Anders Sæter, Eirin Fegstad, Ragnhild Liabø Fjeldstad, Arnt Sannes, Vidar Henden, Ann Kristin Engset og Tore Sannes. 

Nyheter

Det regenerative landbruket er en fellesbetegnelse for landbrukspraksiser som har utviklet seg som en reaksjon på de utfordringer bønder rundt om i verden nå står ovenfor og defineres som: «Muliggjøre høyeste tenkelige vitalitet i økosystemene samtidig som menneskelige behov tilfredsstilles effektivt».