– Ser viktigheten av å ha en slik beredskap

Det som tidligere var Halsa skadefellingslag og Hemne skadefellingslag har etter kommunesammenslåingen slått seg sammen til ett og samme lag; Heim skadefellingslag. Lørdag var første felles samling, der alle fikk bli bedre kjent med hverandre, skrive kontrakt, øve på radiobruk, samt trene og ta skyteprøven, slik at alt er klart ved eventuelle skadesituasjoner og vedtak om rovdyruttak.

Felles samling: Lørdag var det klart for første felles samling ved Halsa skytebane for de bortimot 20 personene på Heim skadefellingslag. Her ved rådgivere for vilt og skog i Heim kommune, Kjell Sverre Strøm (f.v.) og Erlend Snøfugl, samt skadefellingslederne Lars Olav Moen og Jostein Rindal. 

Nyheter

Dagens rovviltforvaltning har en todelt målsetting, den skal ivareta både rovvilt og beitenæring. Forvaltningen skal både sikre levedyktige bestander av rovvilt og ei bærekraftig beitenæring.