Helsehuset i ferd med å reise seg

– Vi håper huset er innflyttingsklart i august neste år. Helsehuset vil gi et stort løfte for innbyggerne i tidligere Nesset kommune, sier Svein Roset (KrF).

Så smått i gang: De første konstruksjonene på helsehuset i Eidsvåg er i ferd med å reise seg. 

Nyheter

Roset er leder i byggekomiteen for helsehuset som skal inneholde 16 omsorgsleiligheter, ha lokaler til heimesjukepleien, legekontor, jordmor, helsesøster og tannlegekontor. Kostnadene kommer på rundt 140 millioner kroner.

Roset er veldig glad for at kostnadene ble akseptert også av Molde og Midsund. Han mener det har vært gjort en god jobb både politisk og ikke minst administrativt i Nesset, og gir tidligere rådmann Anne Grete Klokset mye av æren for at alle vedtak kom på plass i tide.

– Helsehuset vil gi et stort løft for alle involverte. Der ser ut til å være god etterspørsel etter omsorgsboligene som vil få ei stipulert husleie på rundt 8500 kroner i måneden. Dersom noen får problem med å klare leia er det gode bostøtteordninger å søke på.

Det skal bygges heis mot det gamle rådhuset. Det er også avsatt penger til noe renovering utendørs, og det ligger også i økonomiplanen at det skal bygges åtte PU-leiligheter på Holtan. Det ligger også inne noe penger til oppussing av bofellesskapet i Vistdal.

Roset sier det er planlagt ambulansestasjon på tomta der den gamle brannstasjonen sto. Han ser for seg at kommunen blir stående som utbygger og at Helse Midt leier bygget til ambulansestasjon.

Sigmund Tjelle