En gang lensmann – alltid lensmann

Overskrifta så vi for oss før intervjuet startet. Vi tenkte den ville være dekkende for hva vi skulle snakke om.

Avslappet: Gammellensmann Brage Einum er en avslappet fyr, men som har tusen ting å holde på med. 

Nyheter

En prest på landsbygda blir til gammelpresten når han går av. En lensmann blir til gammellensmannen. Brage Einum er gammellensmann i Surnadal. Men etterhvert som stunda vi deler på en skyggefull veranda viser en person som er så mye mer enn det, blir vi usikre på om headlineen er dekkende nok. Likevel lander vi på det opprinnelige valget, det er tross alt hans virke som lensmann i nordmørskommunen som er årsaken til besøket.