Inviterte til åpning og omvisning - nå ønsker de seg liv og aktivitet her:

– Sju soverom og stue med hjerterom – og kjøkken dertil

– Vi føler oss utrolig lykkelige og beæret over at vi får lov til å ta i bruk denne fantastiske prestegarden. Det sier initiativtakerne som lørdag inviterte til åpning av «Stangvik prestegard», kulturspinneriet, der målet med prosjektet er å skape nytt liv og aktivitet i det ærverdige bygget og i bygda.
Nyheter

Jo Inge Nes, Brit Dyrnes og Anders Asklund tar vel imot oss i Stangvik Prestegard. De tre ildsjelene har invitert både lokalpressa, grendelaget og resten av bygda til åpning av det de håper kan bli til glede for både bygdefolk og andre.