Kvalifiserer til å få vedlikeholdstøtte

Regjeringen gir penger til lovpålagt vedlikehold i alpinanlegg.
Nyheter

Regjeringen gir 250 millioner kroner til vedlikehold av alpinanlegg og tivoli. En betingelse for å kunne søke vedlikeholdsmidler er mottatt statlig koronastøtte. Dermed er Surnadal Alpinsenter AS søknadsberettiget. Alpinsenteret mottok i mai vel 82.000 kroner fra skatteetaten etter inntektsbortfall som følge av koronastengningen.