Oxyvision bidrar til å bedre kvalitet på oppdrettsfisk

Kondisjonssterk 20 åring ser lyst på framtida.

Bedrer vannmiljøet: Tilførsel av oksygen i oppdrettsmerder hjelper på fiskehelse og vekst.  Foto: Oxivision

Nyheter

Oxyvision i Surnadal produserer og selger oksygensystemer for akvakultur. Hovedmarkedet er i Norge, men produktene selges til 12 land rundt om i verden. I hovedsak leveres produktene til lakseoppdrett. Salget skjer gjennom datterselskapet Biomarine. Selskapene hadde en samlet omsetning på 26 millioner kroner i 2019. I år er bedriften 20 år og framtida ser positiv ut.