- No brakar det laus i Stangvik

Stangvikfestival.

Stor spennvidde: Styret gler seg no på Stangvikfestival, og sjølv om det blir ei litt nedskalert utgåve blir også årets festival ein tett festival med stor spennvidde. - Dette er vårt varemerke.   Foto: Stangvikfestivalen

Nyheter

Etter mykje fram og tilbake bestemte styret i Stangvikfestivalen seg for kort tid tilbake å gjennomføre årets festival. Festivalen var godt i gong med planane da Corona braut ut i februar, så det var lenge uklart om vi kunne gjennomføre.