Sender nabovarsel på ny plassering av UNO-X

Ønsker automatstasjon ved Altisenteret i Surnadal.

Er flyttet: Nytt nabovarsel for etablering av UNO-X stasjon på Altisenteret i Surnadal er sendt ut. Denne gang med plassering omtrent der de tre bilene står inn mot muren. 

Nyheter

Altisenteret i Surnadal ønsker å gi kundene et så komplett tilbud som mulig ved besøk. Derfor ønsker senteret å etablere en automatstasjon for drivstoff og to ladepunkter for elbil på området oppe foran senteret. Utvalget for teknikk, areal og miljø avslo første søknad med begrunnelse av det ikke er forenelig med trafikkbildet i området. Nå sender UNO-X og arkitektbyrået nytt nabovarsel med ny plassering og søker på nytt om dispensasjon fra reguleringsplanen for etablering av drivstoffanlegg.