Uklarheter om barnehagebetaling - kontrollutvalget ser på saken

Surnadal kommunen kan ha informert for dårlig.

Øye Barnehage. Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Surnadal kommune har bidratt til å skape kaos rundt barnehagebetaling for koronatida. Det er fakturaen for mars som er problemet. Foreldrene skal betale for elleve dager i mars. De fikk faktura for hel måned, men da de fikk fakturaen for mars ba kommunen foreldrene se bort fra den. Mange foreldre har gjort det og nå får de en purring de ikke skjønner noe av.