Fylkesmannen ber Sunndal kommune og helseforetak ta en intern gjennomgang

Klage fra pårørende etter manglende informasjon og lang ventetid

Etter klage fra en pårørende, blir både Sunndal kommune og Helse Møre og Romsdal HF bedt om å ta en intern gjennomgang. 

Illustrasjonsbilde. 

Nyheter

Det var i slutten av mai kvinna fra Sunndal på vegne av ektefellen sin klaget på behandlingen han fikk da han trengte helsehjelp tidligere den samme måneden. Klagen omfattet både forhold ved Molde sjukehus og helsetunet i Sunndal. I klagen peker hun både på manglende informasjon, og lang ventetid på ambulanse. Blant annet ble mannen sendt til sjukehus uten at hun fikk bistå i forbindelse med sjuketransporten og innleggelsen, slik hun har pleid å gjøre. Mannen måtte også vente i mange timer på sjukebil ved flere anledninger, noe som førte til at han kom seint tilbake etter lange dager med undersøkelser og smertefulle behandlinger. Ved en anledning kom han tilbake til Sunndal rett før klokka 23 på kvelden, fem timer etter forventet ankomst. Tidligere samme dag hadde kvinna fått beskjed om at det var bestilt ambulanse til klokka 16. Hun skriver at smerten og ubehaget han måtte oppleve ved å vente fra morgenen til langt på ettermiddagen/kvelden er alvorlig og kritikkverdig.