Staten og fylket og kommunen spleiser:

Breibånd til utkantene

Allerede kommende høst er det planer om å starte utbygging av breibånd både til Rørdalen og Romundstadbygda i Rindal. Det er Svorka som har fått anbudet.

Distriktsatsing: Åsly og Solåsen i Rørdalen. Nå får de og de andre beboerne i grenda tilbud om breibånd via fiber helt inn til husveggen. 

Nyheter

Statlige og fylkeskommunale midler ligger til grunn når Svorka AS starter utbygging av breibånd i grisgrendte strøk i Rindal.