- Jerv må ikke få hindre beiting

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) vil felle flere rovdyr der de er i konflikt med beitedyr.

Arkivbilde. 

Nyheter

Denne sesongen ble det gitt fellingstillatelse for sju jerv i rovviltområde seks. Fem av tillatelsene ble gitt i områder prioritert for beite. Jenny Klinge mener dette er bra, men ser samtidig det er konflikt mellom rovdyr og beitedyr ikke bare i region seks, og mener jakttrykket på rovdyr godt kan øke.