100 prosent skjerpet jaktlag

Politiet vil at jegere skal snakke om rus før jakta

Politiet har utarbeidet informasjonsfoldere om jakt og rus og oppfordrer jaktledere til å ta opp det som kan være et vanskelig tema før jakta starter.
Nyheter

– Vi ser det ikke så mange steder, men vi vet at det er jegere som er grodd fast i gamle mønstre der rus inngår, skriver politiet på sine nettsider. Oppfordringen er å ta opp temaet før jaktlaget drar ut.

- Feiring? Endelig borte fra ektefelle, unger, oppvask og plikter? Over 50 % av grunnen til at du dro på jakt? Det er lov å hygge seg, men utvis måtehold! Jaktlaget fortjener den aller beste utgaven av deg, heter det i informasjonsfolderen.

Videre understrekes det at verken bil eller våpen skal håndteres med promille - ei heller i bakrus.

- Vin og en “Vonsup” til maten, øl på natta, jegerdram før start og så en “Dotsup”, skriver politiet i folderen, og fortsetter:

- Hold alkoholinntaket nede. Bryt dårlige tradisjoner og gjennomfør mest mulig alkoholfritt! Legg markeringer til dere har parkert for kvelden. Du klarer å være edru gjennom timene jakta pågår.

Politiet minner om at uvettig våpenbruk får konsekvenser:

- Det å ha et våpen er ingen evig rett, og politiet har blitt stadig strengere. Du har ikke lov å omgås våpen i beruset tilstand.