Fornøyd med et lite pluss første halvår

Omstendighetene tatt i betraktning.
Nyheter

Romsdalsbanken har pr. 30. juni 2020 oppnådd noe banken mener er et tilfredsstillende resultat forholdene med koronakrisen tatt i betraktning. Resultatet før skatt per 30. juni 2020 er 27,0 MNOK eller 0,91 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er 1,2 MNOK høgere enn per 30. juni 2019.