Sunndal lyser ut fastlegestilling på nytt

Ingen søkere til stillingen etter forrige utlysning.
Nyheter

Kommuner landet rundt sliter med å rekruttere fastleger. I februar søkte Sunndal kommune etter ny fastlege, etter at Kovan Rasul hadde sagt opp stillingen.