Vil dyrke matkorn:

Økologisk krev kunnskap

Økologisk matkorn er framtida, meiner kornbonde Arild Mogstad i Surnadal. Sein vår har medført litt uventa verknader for alt som veks i år.

Havre og bygg: Arild Mogstad i forsøksfeltet med fire sortar bygg og tre sortar havre. Med tid og stunder ønsker han å kome i gang med produksjon av økologisk matkorn med gamle korntypar som eignar seg godt til dette. 

Nyheter

– Om vi får ein fin august, kan vi framleis få ei god kornavling, seier Arild Mogstad.