Stor oppslutning på 50-årsmarkeringen for Mardøla-aksjonen

– Følte vi var nødt til å reagere

– Av og til har politikerne propper i ørene. Da fungerer ikke demokratiet. Jeg følte at det var helt nødvendig å reagere. Det sa Mardøla-demonstrant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum under fredagens 50-årsmarkering for Mardøla-aksjonen.

Viktig aksjon: Tidligere ordfører i Vinje, Arne Vinje, og Mardølademonstrant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum, viser til at aksjonen har vært retningsgivende for seinere ikkevolds-aksjoner.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

I overkant av 130 tilhørere var til stede da programleder Svein Sæter ønsket velkommen til 50-årsmarkeringen for det som har gått over i historien som den første ikkevoldelige sivile ulydighetsaksjonen i kampen for natur- og naturressurser her i landet. Ja, kanskje den første i hele verden.