- Ikke reis i røde land om det ikke er nødvendig

Forsikringen dekker ikke reiser som kjøpes fra og med i dag og som går til rødlista land.

ER RØDE: Det frarådes ikke-nødvendige reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tjekkia fra og med lørdag 8. august. 

Nyheter

If Europeiske Reiseforsikring og Gjensidige minner de som måtte tenke på å reise til utlandet om hva reiseforsikringen dekker ved reiser til land som er røde eller blir røde mens de reisende er å tur der.