Forkjørsregulerer flere veger i Surnadal

Av hensyn til trafikksikkerhet.
Nyheter

Fv 6152 fra kryss fv. 65 ved Skei til kryss fv. 6156 ved Sylte og fv 6156 frå kryss fv 65 Øye til Hamnes blir forkjørsregulert. Det melder Statens vegvesen.