Har ikke spora smittekilden til koronautbruddet i Surnadal

15 personer i karantene.

Kommuneoverlege Bjørn Buan i Surnadal kommune  Foto: Surnadal kommune

Nyheter

Kommunelegen i Surnadal jobber med å spore smittekilden til den personen i kommunen som mandag fikk påvist covid 19. Kommunelegen sier en del mulige spor er sjekket ut og nye forfølges.

– Føler det er en framdrift og at vi kommer videre, sier kommuneoverlege Bjørn Buan.

15 personer er foreløpig i karantene etter å ha vært i direkte kontakt med den smitta. Kommunen har som et smittesporingstiltak stengt enheten for voksenopplæring og integrering fram til fredag. Kommunalsjef Astrid Mogstad Høvik sier hun tror voksenopplæringa kan starte opp igjen mandag som de andre skolene, alt ettersom hvordan smittesporingen forløper.

– Voksenopplæringa er foreløpig stengt til og med fredag, og det er forventet de kan starte som normalt mandag, sier Bjørn Buan.

Surnadal kommune tester nå bredt og oppfordrer fortsatt folk som har vært ute og reist om å teste seg. Kommunelege Buan sier kommunen nå har testet om lag 10 prosent av innbyggerne noe som ligger over landsgjennomsnittet. På grunn av den omfattende testingen kommunen nå ønsker vurderer Buan å øke testkapasiteten.

– Nå er ferier ferdige, den generelle smittesituasjonen har økt i omfang, men vi føler vi har god oversikt over situasjonen i Surnadal, sier ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal.

Ellers gjøres det nå forberedelser for skolestart i hele kommunen. Barnehagene er kommet i gang etter ferien. Kommunalsjef Høvik sier lærere og barnehageansatte nå gjenoppfrisker kunnskapene om smittehåndtering som en forberedelse til skolestart. Høvik sier det er gult nivå i kommunen med de begrensninger det gir. Samtidig sier hun skoleskyssen går som normalt, og at kommunen er i dialog med busselskapet om fortrinn for skoleelever om det skulle komme avstandsregler som følge av at situasjonen forverres.

– Jeg er glad vi lå i forkant og innførte strengere regler for besøk ved sjukeheimen. Det er ikke påvist smitte verken ved sjukeheim eller heimetjeneste, sier Buan.

Dette kom fram på en pressekonferanse kommuneledelsen og kommuneoverlegen holdt onsdag.