Rindal ønsker å teste personer som har vært i smittesoner

Ingen påvist smitte i kommunen så langt.

Ordfører Vibeke Langli i Rindal kan gladelig konstatere kommunen ikke har påvist smitte av korona. Kommunen ønsker å ligge i forkant og oppfordrer til testing.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Det er ingen med påvist smitte i Rindal per i dag. Kommunen ønsker imidlertid stadig å være i forkant og minner om at alle som har symptomer på luftvegsinfeksjon bør teste seg. De som har vært i områder med økt smittepress tar kontakt med legekontoret for eventuell testing, skriver kommunen i en pressemelding.

Videre sier kommunen godt over 200 personer er testet så langt, og det er grunn til å berømme innbyggerne i Rindal for lojalt å følge opp myndighetenes anbefalinger.

– Vi ser en klar økning i antall tester de siste fire ukene, sier kommunen.

Skole/barnehager/SFO:

Skoler/barnehager/SFO skal fortsatt ha smitteverntiltak. Kriseledelsen har foretatt en ny vurdering, og mange av smitteverntiltakene fra før ferien fortsetter. Skoledagen blir som normal og skolebussen går som normalt.
Åpningstid i SFO og barnehagene blir kl. 06.45–16.15.
Mer informasjon blir gitt fra skole, SFO og barnehage.

Rindal helsetun:

Kommunen er spesielt opptatt av å holde smitte unna helseinstitusjoner. På bakgrunn av det oppfordrer kommunen pårørende og andre som har vært i områder i Norge med økt smittepress til ikke å komme på besøk til helsetunet før det har gått ti dager etter at de var i området.

– Pårørende som bor i disse områdene oppfordres til å ikke komme på besøk før smittepresset har gått ned, sier kommunen.

Akkurat nå gjelder dette Oslo, Indre Østfold, Halden, Kongsberg, Fredrikstad og Moss. Av samme grunn, sier kommunen, skal alle ansatte som kommer tilbake fra disse stedene (og utlandet), testes før de tiltrer i arbeidet igjen.

Når pårørende har vært i utlandet gjelder det samme som tidligere:

– Pårørende og andre som ønsker å besøke helsetunet, men som har vært i utlandet skal ikke komme på besøk på helsetunet før ti dager etter heimkomst, sier kommunen.

Hvordan ta en korona test?

Hvis du lurer på om du bør testes eller selv mener at du bør testes, ringer du og bestiller time til testing ved Rindal legekontors telefon 71 66 44 00. Du behøver ingen henvisning fra lege for å bli koronatestet. Telefontid legekontoret er alle hverdager 09:00-11:00 og 13:00-15:00

Testingen foregår fortsatt enten mens du sitter i bilen ute, eller i egen brakke som står ved legekontoret. Prøvetaking foregår i tidsrommet 11:30–12:00 mandag, onsdag og fredag.

Hvem skal testes?

Alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse bør la seg teste. Ellers alle som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten fordi de har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet, eller de har vært på reise i områder med høy forekomst de siste 10 dagene.

Hvem kan vente?

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftvegsinfeksjon (tørrhoste, lett slimhoste, nesetetthet med gullig/grønt snørr for eksempel). Her kan man se an symptomene heime et par dager før testing. Blir barna bra i løpet av et par dager trenger de ikke å testes og kan returnerer til skole og barnehage. Blir barna ikke bedre, men får flere symptomer, skal det testes.

Nye rutiner for prøvesvar

Du trenger ikke lengre å kontakte legekontoret for svar på Covid-19-testen. Fra nå av kan du selv finne svar på Helsenorge.no ved å logge inn med bank-ID eller Buypass. Covid-19-relaterte prøvesvar fra den nyoppretta laboratoriedatabasen i Folkehelseinstituttet vises på nettsida for deg så snart prøven er analysert og besvart. Du kan også bruke denne tjenesten på vegne av dine barn under 16 år, eller på vegne av voksne over 18 år som har gitt deg fullmakt enten digitalt eller analogt.

Arrangement, gruppestørrelse og avstand

Private sammenkomster kan gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer.
Arrangement på offentlig sted, med en arrangør, kan ikke gjennomføres med flere enn 200 personer til stede.
Alle bør holde avstand på minst en meter til andre personer.

Men viktigst av alt: hold deg heime når du er syk, begrens dine kontakter og reising, og overhold karantene- og isolasjonstider.