– Jeg vil kalle dette nødhjelp – behovet er skrikende

Det sier Gunnar Bøe i Surnadal kommune om asfalteringen av flere kommunale vegparseller denne sommeren. Blant vegene som denne uka har fått «nødhjelp» er Snekkvikvegen.
Nyheter

Onsdag ble det asfaltert flere parseller på Snekkvikvegen. Noen steder er det lagt heldekkende asfaltdekke, mens det andre steder er lagt bare smålapper for å bøte på de verste delene av vegen.