Fjerner sikthindring - får fyllmasse

Bruker massen til å fylle i hull langs vegen.

Smekker to fluer: Statens vegvesen utbedrer sikten ved krysset Fv 65 og bomveg innover til Nordmarka samtidig som de får masse til vegutbedring på Fv 65 nærmere Bæverfjord. 

Nyheter

Statens vegvesen er i gang med å utbedre sikten i krysset Fv 65 og bomvegen innover Nordmarka i Surnadal. Dette gjør vegvesenet etter gjentatte klager på dårlig sikt i krysset. Det er bilførere som kommer fra bomvegen og skal svinge i retning Skei som har hatt veldig dårlig oversikt over trafikk som kommer fra høgre, retning Bæverfjord.