Skal kontakte alle som skal føde i år

Helseforetaket vil kontakte alle som skal føde i tiden framover, for å informere om situasjonen i fødetilbudet. Følgetjenesten har ikke full dekning i dag, men skal styrkes.
Nyheter

(Romsdals Budstikke:) Den prekære situasjonen ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skal løses med flere ulike grep. Blant annet arbeides det med å styrke følgetjenesten for fødende med lenger reiseveg enn 90 minutter.