Det er åpnet for tidligjakt på gås i Surnadal, men:

- Men dette krever mye av grunneierne og er ikke iverksatt

Grågåsa er i seg sjøl en god matressurs, men den er også et problem for landbruksnæringa da de store gåseflokkene forårsaker beiteskader. I Surnadal kommune er det utarbeidet en forvaltningsplan for grågås og kanadagås som åpner for tidligjakt, men dette er foreløpig ikke iverksatt.

Åpner for tidligjakt: Surnadal kommune har utarbeidet en forvaltningsplan for kanadagås og grågås, som blant annet gir mulighet for å iverksette tidligjakt på grågås og kanadagås fra 26. juli. Dette krever imidlertid en del fra grunneierne som må organisere alt, og så langt er ikke slik tidligjakt iverksatt. 

Nyheter

Som i resten av landet har også Surnadal kommune merket bestandsveksten av kanadagås og spesielt grågås. Den store økningen i gåsebestandene har ført til flere utfordringer, som økt skade på landbruksareal.