Vegløsninga i Svinvika er den som vekker mest følelser i Todalsfjordprosjektet

Kommunedelplanen skal ut på høring.
Nyheter

Todalsfjordprosjektet kan sies å være nærmere en realisering enn noen gang. Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å gå med i Todalsfjordprosjektet AS for å få mer trykk på gjennomføringen av prosjektet. Går alt som planlagt da kan en se for seg en byggestart i 2025. Men først skal kommunedelplanen for prosjektet vedtas i Surnadal og Sunndal kommuner. Begge kommunene har så langt vært enstemmige i ønsket om den ferjefrie forbindelsen de to kommunene imellom.