Delar ut ein million ekstra til kunstnarar

Fylkeskommunen anerkjenner ein vanskeleg situasjon.

Relieff av malte spiler av tre.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Fylkeskommunedirektøren seier hensikta med den ekstra utlysinga av kunstnarstipend hausten 2020 er for å støtte kunstnarane i Møre og Romsdal, som er i ei vanskeleg tid. Det er viktig at denne ordninga er så enkel som mogleg og at den opnar opp for kunstnarar som er nyetablerte og yngre, som ikkje like stor grad kan vise i til tidlegare kunstnariskaktivitet.