Tilbyr ekstra tilskot til bedrifter som tek inn lærlingar

Bedrifter som tar inn lærling kan no søke om stimuleringstilskot.

Tar bedrifta di inn ein lærling, kan du no søke om tilskot.  Foto: foto: Unsplash

Nyheter

For å hindre at ungdommar står utan læreplass, kan bedrifter i fylket no søke om ekstra tilskot dersom dei tar inn lærling, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune på si nettside.