Tre andelseiere uenige:

Nesten alle ville overdra eierandelene til Sunndal kommune

Sunndal kommune får overta kulturhuset vederlagsfritt.

Eies av mange: Sunndal kulturhus eies av Sunndalsøra samfunnshus, et såkalt selskap med begrenset ansvar (BA). Blant andelseierne er lag, foreninger, lokale banker og næringsliv. Kommunen er største eier med omkring 60 prosent av aksjene.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Generalforsamlingen i Sunndalsøra Samfunnshus AL valgte nylig å overdra eiendommen gnr. 51, bnr 303 i Sunndal kommune vederlagsfritt til Sunndal kommune. Dette er Sunndal kulturhus og tilhørende eiendom.

- Alle eierne, så nær som Norsk Arbeidsmannsforbund, Sunndalskoret og Dalen Mannskor stilte seg bak og ønsket å overdra sine andeler til Sunndal kommune. Det ble vedtatt med stort og nødvendig flertall i generalforsamlinga, opplyste ordfører Ståle Refstie da han onsdag orienterte kommunestyret om saken.

- Det var noen minoritetseiere som var uenige, spesielt var det innvendinger fra abeidsmannsforbundet, som ønsket kompensasjon for å overdra andelene. De har kommet med protokolltilførsel om hva de tenker om det, og om hvordan saken har vært behandlet, sa Refstie. Han la til at forbundet ikke var enige i måten dette har vært håndtert på.

- Vi får se hva vegen videre blir, i lys av vedtaket og eventuelle innvendinger fra arbeidsmannsforbundet.

Norsk Arbeidsmannsforbund eier 8 prosent av andelene i andelslaget, og er nest største eier. Sunndal kommune er majoritetseier, med 58,9 prosent. Sunndalskoret og Dalen mannskor har begge 0,2 prosent av andelene.

Protokollen var onsdag ennå ikke klar.

I en annen protokolltilførsel skal det også ifølge ordføreren gå fram at andelseierne i Sunndalsøra Samfunnshus AS ønsker at kulturhuset skal videreføres som storstue for kulturen i Sunndal.


Formannskapet gikk enstemmig for kommunedirektørens forslag:

Ingen debatt rundt kulturhuset

Ingen tok ordet i formannskapet da saken om Sunndalsøra samfunnshus ble behandlet torsdag.Kommunen vil overta alle andeler og kulturhuset vederlagsfritt

Saken på bordet til formannskapet denne uka.