Vil gjøre prognoser om befolkningsnedgang til skamme:

- Vi må spisse innsatsen

Ordførerne og kommunedirektørene i Surnadal og Sunndal er samstemte: - Vi skal gjøre befolkningsprognosene til skamme!
Nyheter

De siste befolkningsframskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå er lite lystelig lesning for nordmørskommunene. Fram mot 2050 viser prognosene en befolkningsnedgang på hele 13,5 prosent i Sunndal, mens det blir 11 prosent færre surnadalinger. Det blir dermed langt færre hender som kan fylle etterspørselen etter arbeidskraft. Generelt er det slik over hele landet at distriktene mister folk, men byene stort sett holder stand eller øker.