Kontrollutvalget legger bort saken om ansettelsen av biblioteksjef

- Vi har sagt fra om at det ikke var ryddig nok, og at en må lære for framtida.

- Viktig: Edel Hoem (SV) i kontrollutvalget.   Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Saken om ansettelsen av biblioteksjefen i Sunndal har vært fulgt opp av kontrollutvalget gjennom flere møter.