Takker Sunndal for å ha tatt initiativ til opprydding i havneselskap

Styreleder i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Birgitte Røsgaard, takker Sunndal og kontrollutvalget for at det ble stilt krav om en forvaltningsrevisjon av drift og styring av havneselskapet.
Nyheter

I kontrollen ble det avdekket en god del svakheter i selskapet, som oppdragsansvarlig revisor omtalte som svært alvorlige risikoer, som kan bryte ned det viktige og positive arbeidet som selskapet gjør. "Rett og slett mangel på styring", kommenterte Erling Rød da rapporten var klar. Rød har i flere år vært kritisk til måten selskapet har vært drevet på.