50-årskonfirmanter i Nesset kirke

Det var stor gjensynsglede blant konfirmantene fra 1969 og 1970-kullet i Nesset kirke sist helg.

På bildet: Bak fra venstre: Kurt Hindhammer, Olav Gjermundnes, Bjørn Klokset, Kjell Arne Eidsør, Odd Gunnar Lien, Kjell Arild Skjørsæter. Knut Arne Solbjør, Arne Ivar Vassli, Frank Willy Mork, Rolf Johannessen, Solveig Elisabeth Mittet Toft, Kari Gussiås, Andre Sjåvåg (prest), Anne Lise (Meisal) Sjøli, Hildur Birgitte Mittet Hatlen, Anne Lovise Lien, Inger Siri Strand, Ludvik Kåre Øyen, Magne Gunnar Bugge, Sigmund Tjelle, Solrun Beathe Bugge, Eva Karin Hårstadstrand, Torill Irene (Stormyr) Kvalsnes , Marie Brakstad, Ruth Brennhaug Staurseth, Marianne Sjøli. Bunadsrekka: Kari Myrvang-Morewood, Sigrun Anita (Meisal) Rotlid, Bente Iren (Klokset) Brakstad, Inger Anita Sjømæling og Ingrid (Reinset) Skår. 

Nyheter

Noen driftige personer i 1970 kullet inviterte lørdag kveld samtlige konfirmanter til sosialt samvær i huset til folkehjelpa i Nesset. Her ble det mye mimring, fortalt gode historier og spist mye god mat. Magne Bugge løste kveldens oppgave som toastmaster på ypperlig vis. Han oppfordret konfirmantene til å fortelle ei historie eller to fra skoletida og konfirmasjonen. Det slo an.

Søndag ettermiddag var begge kullene invitert til Nesset kirke der prest Andre Sjåvåg og organist Erik Fostervoll hadde laget til et flott opplegg for de frammøtte. Samlet sett var det godt under halvparten av de som ble konfirmert i 1969 og 1970 som hadde anledning til å komme. De som møtte kan se tilbake på ei minnerik helg.