Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal deler ut 450 000 til lokale strandryddere

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sender ut over 100 pantelapper daglig denne uken til ivrige strandryddere som skal være med på Strandryddedagen lørdag 19. september.

  Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Nyheter

https://stikkutogplukk.no/ har mange idrettslag, velforeninger og strandryddelag registrert seg og planlagt ryddeaksjoner denne helgen.

Nordmøre og Romsdal er det området i hele Norge hvor innbyggerne ryddet mest strandsøppel i 2019 (ifølge «Rydderapporten 2019»). Nå inviterer Friluftsrådet lokalbefolkningen til å engasjere seg på nytt for å beholde posisjonen i 2020. Selv om det blir vanskelig å tangere fjorårets resultat på 66,5 tonn fra panteordningen Stikk UT og plukk!, er det tydelig at folk er ivrige etter å være med på dugnaden.

Hold Norge Rent har flyttet årets Strandryddedag til 19. september for ta igjen for den tapte ryddesesongen i våres og rydde det som har kommet på avveie i løpet av vinteren, våren og sommeren. Denne våren ble det naturligvis ikke ryddet like mye som tidligere år, men nå ryddes det langs elver, innsjøer, holmer, øyer og strender!

Fra mars til september i 2020 har det blitt plukket 21,5 tonn marin forsøpling på Nordmøre og i Romsdal. «Vi har utbetalt over 200 000 kroner så langt i år, men vi har satt av 450 000 kroner. Så det er fortsatt nok pantelapper til alle som vil bidra til renere strender» sier daglig leder i Friluftsrådet, Ola Fremo. Ordningen gjelder hele året, så det er mulig å delta for de som ikke får det til i forbindelse med den nasjonale Strandryddedagen.

Alle kan enkelt opprette et ryddelag som får 100,- for hver sekk de rydder i høstens ryddedugnad.

Stikk UT og plukk! er den unike strandryddeordningen for vårt distrikt som gir de som rydder belønning for innsatsen. For hver sekk som blir plukket og levert på den lokale gjenvinningsstasjonen får de som rydder 100,- som dekker de utgifter de har hatt. Dette er også en miljøvennlig dugnadsinntekt for mange skoleklasser, frivillige lag og foreninger.

I år er mange av de som rydder med i et strandryddelag. «Vi oppfordrer alle som vil gjøre en innsats for rent hav og ønsker å få dekket noen av sine utgifter til å opprette et ryddelag. Det eneste dere må bli enige om er navnet på ryddelaget som dere legger inn når dere registrerer pantelapper.» sier Fremo.

Man trenger ikke å registrere ryddelaget noe sted.