«Raudsand Versjon 2.0»

Kutter kraftig i deponiplanene på Raudsand – dette droppes

Deponiplanene på Raudsand nedskaleres – avfallsmengde for deponi i fjellet estimeres redusert med 80-90 prosent.

Dropper denne: Det blir ikke mottak av skip med syre- og baseavfall, dermed skrinlegges også det store kaianlegget med omfattende sjøfylling.   Foto: Illustrasjon: Bergmesteren

Nyheter

Romsdals Budstikke: Bergmesteren Raudsand, BMR, hadde mandag styremøte, der framtida for deponiprosjektene på Raudsand var tema. Etter møtet lanserer tiltakshaver nå «Raudsand Versjon 2.0».