Kommunedirektøren sier det er ledig plass, men pårørende forteller om venteliste:

Reagerer på uttalelser om ledig kapasitet ved helsetunet

Sier at flere har måttet vente lenge på plass.
Nyheter

Pårørende til eldre som venter på plass på langtidsavdelinga ved Sunndal helsetun reagerer på at kommunedirektøren i politiske møter sier det er ledig kapasitet både på korttids- og langtidsavdelinga.