Jobber videre med ny sentrumsbarnehage

Det nærmer seg høringsfrist for å komme med innspill til reguleringsplanarbeidet for den nye sentrumsbarnehage på Sunndalsøra.

Ny barnehage: Den nye sentrumsbarnehagen er foreslått i området nord for Bjørgs gate. 

Nyheter

Som tidligere omtalt har flere lokaliteter vært vurdert, og kommunen har landet på at alternativet nord for Bjørgs gate i sentrum er best egnet. Blant annet er det tilstrekkelig stort areal til barnehage, og området ligger utenfor fareområder for skred, flom og høyspent. I mai vedtok kommunestyret å starte arbeidet med detaljreguleringsplan for den nye sentrumsbarnehagen.